From: Rulon on
Excel 2007. W pierwszej kolumnie tabeli wprowadzono formułę obliczającą
liczbę porządkową, by po wyfiltrowaniu nieaktywnych klientów numeracja nie
zawierała uskoków. Sposobów na obliczanie kolejnych liczb porządkowych jest
wiele i bez względu na rodzaj formuły po wstawieniu trywialnego autofiltru,
prócz rekordów spełniających kryterium pojawiają się takie, które kryterium
nie spełniają. Co ciekawe - włączanie i wyłączanie autofiltru powoduje, że
niewłaściwych rekordów przybywa - po jednym więcej po każdym włączeniu
autofiltru. Dodatkowo, niektóre rekordy z końca Tabeli są ukrywane -
wyłączenie autofiltru ich nie odkrywa, trzeba to zrobić "ręcznie". Czy są
jakieś ograniczenia na stosowanie autofiltru w tabeli z formułami? Jak dotąd
nie znalazłem niczego na ten temat w literaturze. Niestety, to kolejny
błąd/ograniczenie Excela, który podnosi mi ciśnienie.