From: Anıl Aktan on
Galatasaray i� transferde h�z kesmiyor.

Transfer mevsiminin ilk g�nlerinde 4 futbolcu ile anla�an sar� k�rm�z�l�lar,
S�per Lig'den d��en Denizlispor'un ba�ar�l� sol beki �a�lar'�n transferinde
de sona yakla�t�. Milli Tak�m�n Amerika kamp�nda bulunan �a�lar ile
Sar�-K�rm�z�l� kul�b�n kesin anla�ma sa�lad��� ��renilirken, ayn� zamanda
Denizlispor Kul�b� ile yap�lan g�r��melerin de son derece olumlu gitti�i
belirlendi. Galatasaray ad�na transfer g�r��melerini s�rd�ren Adnan
Sezgin'in Denizlispor Ba�kan� Ali �pek ile yapt��� pazarl��a sar� k�rm�z�l�
kul�b�n ba�kan� Adnan Polat'�n da m�dahil oldu�u ve Polat'�n giri�iminin
transferi bitirme noktas�na getirdi�i ��renildi.