From: Iv Bo on
See

IMI Mailbox Statistics for Microsoft Exchange Server from IMIBO
- http://www.imibo.com/imidev/Exchange/imims.htm> "murat" <murat(a)murat.com> wrote in message
> news:5991ECA6-8ADC-49FA-85CD-B8A54339BE2F(a)microsoft.com...
>> Arkada�lar merhaba,
>>
>> Rahats�zl�k i�in afedersiniz, ancak bir sorunum var.
>>
>> Yard�mc� olabilecek arkada��m varsa sevinirim.
>>
>> Sorun �u;
>>
>> �irket b�nyesinde SBS2003 var. Exchange de kullan�c�lar�n mailbox
>> kapasitelerini en fazla 2 gb kadar y�kseltebiliyorum ancak �uanda baz�
>> kullan�c�larda bu dolamu� durumda, daha art�ram�yorum. bu kapasiteyi
>> art�rmak i�in ne yapmam gerekli.
>>
>> ilginize �imdiden t�k ederim.
>>
>> iyi �al��malar.
>>
>>