From: Lelle on
Hallå

Jag vill kunna förstora en bild i presentationsläge tex en graf. när jag
använder grow/shrink så blir det inte läsbart på bilden, finns det något
annat sätt?
From: Sandy Johnson on
Hejsan Lelle,

This one will be difficult for me to answer in Swedish, so hopefully this
will make sense to you.

Duplicera ditt objekt innan du lägger till en animation (animering?). Öka
dubblett till önskad storlek. Observera den procentuella ökningen (på
Formatera figur på 03 eller Position och storlek o = 07).

Gå tillbaka till det ursprungliga objektet. Lägg till Grow animering. Ställ
Väx storlek till samma antal (%) som din duplicerade objekt. Skapa en andra
animation: försvinna. Tid det så försvinner vid exakt samma tidpunkt Grow
slutar. På den andra objektet, lägg till Appear animering. Ställ in tiden så
att den visas vid exakt samma tidpunkt som den första objektet försvinner.

Nu knep är att anpassa både objekt så Grow - Disappear - Appear sekvens är
smidig. Detta kan bäst ske ställa in galler för att Fäst mot rutnät. Det är
svårare att förklara och kan ta spela ...

English as a first language (although sometimes I stuggle with it, too :) )

Duplicate your object before you add the animation. Increase the duplicate
to your desired size. Note the percentage increase (in Format AutoShape for
03 or Postion and Size in o=07).

Go back to the original object. Add the Grow animation. Set the Grow size to
the same number (%) as your duplicated object. Create a second animation:
Disappear. Time it so it Disappears at exactly the same time the Grow ends.
On the second object, add the Appear animation. Set the timing so that it
appears at exactly the same time as the first Object disappears.

Now the trick will be to align both objects so the Grow - Disappear - Appear
sequence is seamless. This can be best done setting your Grids to Snap to
Grid. That's more difficult to explain and may take some play...


"Lelle" wrote:

> Hallå
>
> Jag vill kunna förstora en bild i presentationsläge tex en graf. när jag
> använder grow/shrink så blir det inte läsbart på bilden, finns det något
> annat sätt?